0987.314.428

Công ty TNHH MTV Thương mại Matta

Hướng dẫn thay dầu máy xúc lật Nhật Bản

Hướng dẫn thay dầu máy xúc lật Nhật Bản

Update: 17-04-2019 08:50:25 | Tin tức

Hướng dẫn thay dầu máy xúc lật Nhật Bản

HƯỚNG DẪN THAY DẦU MÁY XÚC LẬT NHẬT BẢN

https://www.mitasuoil.com/media/mod_customsearch/images/down.png

Động Cơ Isuzu

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

-

-

 

SỰ GIỚI THIỆU

 

KIỂU

SẢN PHẨM

SỬ DỤNG

DỊCH VỤ INTERVALS

Cao cấp

Mitasu 15W-40 CI-4

Bình thường

Thay đổi 3 tháng / 250 giờ

Cổ điển

Mitasu 20W-50 CF-4

Bình thường

Thay đổi 3 tháng / 250 giờ

https://www.mitasuoil.com/media/mod_customsearch/images/down.png

Động Cơ Mitsubishi

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

-

-

 

SỰ GIỚI THIỆU

 

KIỂU

SẢN PHẨM

SỬ DỤNG

DỊCH VỤ INTERVALS

Cao cấp

Mitasu 15W-40 CI-4

Bình thường

Thay đổi 3 tháng / 250 giờ

Cổ điển

Mitasu 20W-50 CF-4

Bình thường

Thay đổi 3 tháng / 250 giờ

https://www.mitasuoil.com/media/mod_customsearch/images/down.png

Động Cơ Nissan

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

-

-

 

SỰ GIỚI THIỆU

 

KIỂU

SẢN PHẨM

SỬ DỤNG

DỊCH VỤ INTERVALS

Cao cấp

Mitasu 15W-40 CI-4

Bình thường

Thay đổi 3 tháng / 250 giờ

Cổ điển

Mitasu 20W-50 CF-4

Bình thường

Thay đổi 3 tháng / 250 giờ

https://www.mitasuoil.com/media/mod_customsearch/images/down.png

Truyền Tải

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

-

-

 

SỰ GIỚI THIỆU

 

KIỂU

SẢN PHẨM

SỬ DỤNG

DỊCH VỤ INTERVALS

Cao cấp

Mitasu ATF Synthetic blended

Bình thường

Thay đổi 6 tháng / 500 giờ

Cổ điển

Mitasu ATF III H

Bình thường

Thay đổi 6 tháng / 500 giờ

https://www.mitasuoil.com/media/mod_customsearch/images/right.png

Giảm Trung Tâm, Phía Trước

https://www.mitasuoil.com/media/mod_customsearch/images/right.png

Giảm Trung Tâm, Phía Sau

https://www.mitasuoil.com/media/mod_customsearch/images/down.png

Hệ Thống Thủy Lực

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

-

-

 

SỰ GIỚI THIỆU

 

KIỂU

SẢN PHẨM

SỬ DỤNG

DỊCH VỤ INTERVALS

Cổ điển

Mitasu AW 68

Bình thường

Thay đổi 12 tháng / 1000 giờ

https://www.mitasuoil.com/media/mod_customsearch/images/down.png

Hệ Thống Phanh Thủy Lực

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

-

-

 

SỰ GIỚI THIỆU

 

KIỂU

SẢN PHẨM

SỬ DỤNG

DỊCH VỤ INTERVALS

Cao cấp

Mitasu ATF Synthetic blended

Bình thường

Thay đổi 12 tháng / 1000 giờ

Cổ điển

Mitasu ATF III H

Bình thường

Thay đổi 12 tháng / 1000 giờ

Bản quyền thuộc về Cty TNHH MTV Thương mại Matta