0987.314.428

Công ty TNHH MTV Thương mại Matta

Tin tức

Chất lượng của dầu động cơ tốt

Chất lượng của dầu động cơ tốt

15-08-2020

Nếu bạn đang trong Nhiệm vụ tìm kiếm loại dầu động cơ tốt nhất trên thế giới thì bạn phải nắm rõ những phẩm chất mà nó cần phải có. Mỗi loại dầu động cơ đều yêu cầu một số đặc tính nhất định sẽ quyết định độ bền và hiệu quả của nó. Các đặc tính chính cần có trong dầu động cơ tốt nhất trên thế giới là chỉ số độ nhớt cao, độ bền nhiệt và độ bền oxy hóa.

Xem thêm
Sự chấp thuận của Mercedes Benz Với Atlantic Synthech Ultra Super

Sự chấp thuận của Mercedes Benz Với Atlantic Synthech Ultra Super

15-08-2020

Sự chấp thuận của Mercedes Benz mới cho Atlantic Synthech Ultra Super 5W-30 & 5W-40 SAP thông thường

Xem thêm
Bảo đảm an toàn vận chuyển

Bảo đảm an toàn vận chuyển

28-03-2019

Bảo đảm an toàn vận chuyển

Xem thêm
Nhu cầu xăng dầu giảm nhanh

Nhu cầu xăng dầu giảm nhanh

28-03-2019

Nhu cầu xăng dầu giảm nhanh

Xem thêm
Giá sản phẩm tăng theo lộ trình

Giá sản phẩm tăng theo lộ trình

28-03-2019

Giá sản phẩm tăng theo lộ trình

Xem thêm
Chỉ tiêu đánh giá chất lượng...

Chỉ tiêu đánh giá chất lượng...

28-03-2019

Chỉ tiêu đánh giá chất lượng...

Xem thêm
Công nghệ lọc dầu thế hệ mới

Công nghệ lọc dầu thế hệ mới

28-03-2019

Công nghệ lọc dầu thế hệ mới

Xem thêm

Bản quyền thuộc về Cty TNHH MTV Thương mại Matta